Cây nến nhật

Cây nến nhật thể hiện diễn biến kết quả của 1 quá trình thay đổi giá trong 1 khung thời gian nhất định với các tham số cơ bản:1. Open:...

Bộ nến nhật

Cây nến nhật được xem là đơn vị cơ sở để xác định tương đối tình hình đã xảy ra trong 1 khung thời gian quy định theo người phân...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.