Cây nến nhật thể hiện diễn biến kết quả của 1 quá trình thay đổi giá trong 1 khung thời gian nhất định với các tham số cơ bản:
1. Open: Điểm giá xuất phát đầu giai đoạn
2. Close: Điểm giá kết thúc cuối giai đoạn
3. High: Giá cao nhất trong giai đoạn
4. Low: Giá thấp nhất trong giai đoạn
5. Period: Chiều dài thời gian của giai đoạn

Người ta kỳ vọng bằng các phương pháp phân tích, phán đoán trên cơ sở các tham số cơ bản kết hợp cùng các tham số thứ cấp (được hình thành từ các tham số cơ bản như bóng nến trên, lo bóng nến dưới) cũng như các kỹ thuật phân tích phức tạp (phân tích diễn biến trong nhiều giai đoạn liền nhau, xếp chồng các khung thời gian,…..) nhằm đưa ra được dự báo xu hướng dịch chuyển hay các khả năng diễn biến giá có thể xảy ra, là cơ sở để tìm kiếm cơ hội đầu tư thu lời theo chiến lược, chiến thuật của mỗi cá nhân.

Các nhà đầu tư đều luôn hiểu, việc dự báo là công việc khó, không có gì bảo đảm chắc chắn cho các quyết định của mình. Bản thân mỗi tham số đọc được đã là 1 biến gộp, chưa kể thông tin có được là 1 bộ các biến gộp nên bằng tư duy logic chúng ta đã thấy đó là việc khó.
Thông thường, nhà đầu tư cần phải kết hợp phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, chiến lược quản trị rủi ro, sự am hiểu về sản phẩm, kinh nghiệm và nhiều yếu tố khác để đưa ra quyết định đầu tư hay rút vốn đúng thời điểm.

Với cách nhìn của ZonFin, nến nhật được chia thành 2 nhóm DOWN CANDLE và UP CANDLE với kết cấu như sau:

Để phân tích diễn biến sự thay đổi giá, chúng ta cũng cần các tham số dẫn xuất được ZonFin mô hình hóa và đặt tên như sau:
6. Body: Chiều cao thân cây nến hình thành trong giai đoạn.
7. Size: Khoảng dao động giá trong giai đoạn.
8. Upper Shadow: Bóng nến trên
9. Lower Shadow: Bóng nến dưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.